Không cấp lại đối với người cầm cố sổ BHXH

Người lao động có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn sổ BHXH, tuyệt đối không được cầm cố. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Người lao động có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn sổ BHXH, tuyệt đối không được cầm cố. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Người lao động có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn sổ BHXH, tuyệt đối không được cầm cố. Ảnh: HẢI NGUYỄN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top