Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Không cấp lại đối với người cầm cố sổ BHXH

Người lao động có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn sổ BHXH, tuyệt đối không được cầm cố. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Người lao động có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn sổ BHXH, tuyệt đối không được cầm cố. Ảnh: HẢI NGUYỄN