Không áp dụng Chỉ thị 15,16, người vào Hà Nội vẫn phải xếp hàng làm thủ tục

Lên top