Không ai là “nhân viên” trong nhóm chơi golf giữa dịch ở Bình Định

Ông Nguyễn Công Thành là Cục phó Cục Thuế Bình Định chứ không phải "nhân viên"
Ảnh: CTV
Ông Nguyễn Công Thành là Cục phó Cục Thuế Bình Định chứ không phải "nhân viên" Ảnh: CTV
Ông Nguyễn Công Thành là Cục phó Cục Thuế Bình Định chứ không phải "nhân viên" Ảnh: CTV
Lên top