Khốn khổ nước thải tại chợ nông sản Đà Lạt gây ô nhiễm

Người dân chịu cảnh ô nhiễm từ nước thải của chợ nông sản Đà Lạt.
Người dân chịu cảnh ô nhiễm từ nước thải của chợ nông sản Đà Lạt.
Người dân chịu cảnh ô nhiễm từ nước thải của chợ nông sản Đà Lạt.
Lên top