Khởi tố nhóm đua xe khiến 2 chiến sĩ công an Đà Nẵng hy sinh

Hiện trường nơi hai chiến sĩ công an Đà Nẵng hy sinh khi truy đuổi nhóm đua xe.
Hiện trường nơi hai chiến sĩ công an Đà Nẵng hy sinh khi truy đuổi nhóm đua xe.
Hiện trường nơi hai chiến sĩ công an Đà Nẵng hy sinh khi truy đuổi nhóm đua xe.
Lên top