Khơi thông sông Cổ Cò là công trình lịch sử của Đà Nẵng và Quảng Nam

Sông Cổ Cò đoạn qua địa phận TP.Đà Nẵng. Ảnh: K.P
Sông Cổ Cò đoạn qua địa phận TP.Đà Nẵng. Ảnh: K.P
Sông Cổ Cò đoạn qua địa phận TP.Đà Nẵng. Ảnh: K.P
Lên top