Khôi phục quyền công dân cho người còn sống nhưng bị vợ... khai tử

Ông Y Đuel bị khai tử dù còn sống khỏe mạnh. Ảnh: HL
Ông Y Đuel bị khai tử dù còn sống khỏe mạnh. Ảnh: HL
Ông Y Đuel bị khai tử dù còn sống khỏe mạnh. Ảnh: HL
Lên top