Khôi phục dự án kè Biển Hồ đúng hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công và dự toán đã phê duyệt

Đơn vị thi công làm dự án theo kiểu nghiệp dư, cẩu thả. Ảnh bờ kè lồi lõm, siêu vẹo.
Đơn vị thi công làm dự án theo kiểu nghiệp dư, cẩu thả. Ảnh bờ kè lồi lõm, siêu vẹo.
Đơn vị thi công làm dự án theo kiểu nghiệp dư, cẩu thả. Ảnh bờ kè lồi lõm, siêu vẹo.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top