Khối phố có 4 ca mắc COVID-19 ở Hội An phong tỏa thêm 7 ngày

Khối phố An Hội nơi có 4 ca mắc COVID-19 ở Hội An phong tỏa thêm 7 ngày. Ảnh: Thanh Chung
Khối phố An Hội nơi có 4 ca mắc COVID-19 ở Hội An phong tỏa thêm 7 ngày. Ảnh: Thanh Chung
Khối phố An Hội nơi có 4 ca mắc COVID-19 ở Hội An phong tỏa thêm 7 ngày. Ảnh: Thanh Chung
Lên top