Khởi động du lịch xanh mới mong giữ chân du khách cao cấp

Các hoạt động môi trường hiện nay chỉ dừng lại ở việc dọn chứ chưa phân loại rác tại nguồn. Ảnh: Hoàng Vinh
Các hoạt động môi trường hiện nay chỉ dừng lại ở việc dọn chứ chưa phân loại rác tại nguồn. Ảnh: Hoàng Vinh
Các hoạt động môi trường hiện nay chỉ dừng lại ở việc dọn chứ chưa phân loại rác tại nguồn. Ảnh: Hoàng Vinh
Lên top