Khởi động đấu trường toán học Châu Á AIMO 2021 dành cho học sinh Việt Nam

Đấu trường Toán tiếng Anh quy mô quốc tế kết hợp trải nghiệm và ứng dụng Toán học vào thực tế dành cho học sinh Việt. Ảnh: AIMO
Đấu trường Toán tiếng Anh quy mô quốc tế kết hợp trải nghiệm và ứng dụng Toán học vào thực tế dành cho học sinh Việt. Ảnh: AIMO
Đấu trường Toán tiếng Anh quy mô quốc tế kết hợp trải nghiệm và ứng dụng Toán học vào thực tế dành cho học sinh Việt. Ảnh: AIMO
Lên top