Khởi động cuộc thi “Vì an toàn giao thông Thủ đô” năm 2020

Ban Tổ chức ấn nút khởi động cuộc thi trắc nghiệm trên internet “Vì an toàn giao thông Thủ đô” năm 2020. Ảnh: Lan Nhi.
Ban Tổ chức ấn nút khởi động cuộc thi trắc nghiệm trên internet “Vì an toàn giao thông Thủ đô” năm 2020. Ảnh: Lan Nhi.
Ban Tổ chức ấn nút khởi động cuộc thi trắc nghiệm trên internet “Vì an toàn giao thông Thủ đô” năm 2020. Ảnh: Lan Nhi.
Lên top