Khởi động cuộc thi Dự án khởi nghiệp với chủ đề “Chuyển đổi số Nông nghiệp"

Khởi động cuộc thi Dự án khởi nghiệp với chủ đề “Chuyển đổi số Nông nghiệp”. Ảnh Dương Triều
Khởi động cuộc thi Dự án khởi nghiệp với chủ đề “Chuyển đổi số Nông nghiệp”. Ảnh Dương Triều
Khởi động cuộc thi Dự án khởi nghiệp với chủ đề “Chuyển đổi số Nông nghiệp”. Ảnh Dương Triều
Lên top