Khởi công dự án đập ngăn mặn, kết hợp cầu bắc qua sông Cái Nha Trang

Các đại biểu nhất nút khởi công dự án đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang. Ảnh: Phương Linh
Các đại biểu nhất nút khởi công dự án đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang. Ảnh: Phương Linh
Các đại biểu nhất nút khởi công dự án đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang. Ảnh: Phương Linh
Lên top