Khởi công bệnh viện quốc tế cao 16 tầng tại Hà Tĩnh

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng tham gia nghi thức động thổ khởi công Bệnh viện Quốc tế TTH Hà Tĩnh.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng tham gia nghi thức động thổ khởi công Bệnh viện Quốc tế TTH Hà Tĩnh.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng tham gia nghi thức động thổ khởi công Bệnh viện Quốc tế TTH Hà Tĩnh.
Lên top