Khóc, cười ở xóm "3 không"

Để có nước sinh hoạt người dân xóm Đồng Trâm phải dùng lu, vại… trữ nước mưa dùng dần. Ảnh: Châu Tường
Để có nước sinh hoạt người dân xóm Đồng Trâm phải dùng lu, vại… trữ nước mưa dùng dần. Ảnh: Châu Tường
Để có nước sinh hoạt người dân xóm Đồng Trâm phải dùng lu, vại… trữ nước mưa dùng dần. Ảnh: Châu Tường

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top