Khoanh vùng người liên quan chuyên gia Hàn nghi nhiễm COVID-19 khi về nước

Nhân viên y tế phun khử khuẩn tại khu vực phố Văn Cao (Hải An, Hải Phòng) nơi chuyên gia người Hàn Quốc nghi nhiễm COVID-19 sinh sống trước khi về nước. Ảnh PV
Nhân viên y tế phun khử khuẩn tại khu vực phố Văn Cao (Hải An, Hải Phòng) nơi chuyên gia người Hàn Quốc nghi nhiễm COVID-19 sinh sống trước khi về nước. Ảnh PV
Nhân viên y tế phun khử khuẩn tại khu vực phố Văn Cao (Hải An, Hải Phòng) nơi chuyên gia người Hàn Quốc nghi nhiễm COVID-19 sinh sống trước khi về nước. Ảnh PV
Lên top