Khoanh vùng bảo tồn bãi cọc cổ Cao Quỳ (Hải Phòng)

Hải Phòng chủ trương khoanh vùng bảo tồn bãi cọc cổ Cao Quỳ. Ảnh Mai Chi
Hải Phòng chủ trương khoanh vùng bảo tồn bãi cọc cổ Cao Quỳ. Ảnh Mai Chi
Hải Phòng chủ trương khoanh vùng bảo tồn bãi cọc cổ Cao Quỳ. Ảnh Mai Chi
Lên top