Khoảng 90.000 lao động đi làm việc tại nước ngoài trong năm 2021

Toàn cảnh hội thảo "Đảo đảm quyền của người lao động Việt Nam di cư". Ảnh TP
Toàn cảnh hội thảo "Đảo đảm quyền của người lao động Việt Nam di cư". Ảnh TP
Toàn cảnh hội thảo "Đảo đảm quyền của người lao động Việt Nam di cư". Ảnh TP
Lên top