Khoảng 50% doanh nghiệp ở Long An đã hoạt động trở lại

Cảnh sản xuất nhộn nhịp ở 1 doanh nghiệp sau thời gian tạm dừng ở Long An. Ảnh: CTV.
Cảnh sản xuất nhộn nhịp ở 1 doanh nghiệp sau thời gian tạm dừng ở Long An. Ảnh: CTV.
Cảnh sản xuất nhộn nhịp ở 1 doanh nghiệp sau thời gian tạm dừng ở Long An. Ảnh: CTV.
Lên top