Khoảng 384.000 xe ôtô không đạt tiêu chuẩn kiểm định

Đăng kiểm xe cơ giới. Ảnh: GT
Đăng kiểm xe cơ giới. Ảnh: GT
Đăng kiểm xe cơ giới. Ảnh: GT
Lên top