Khoảng 2.000 trẻ em bị bạo lực, xâm hại mỗi năm

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh PV
Toàn cảnh hội thảo. Ảnh PV
Toàn cảnh hội thảo. Ảnh PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM