Khoảng 2.000 trẻ em bị bạo lực, xâm hại mỗi năm

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh PV
Toàn cảnh hội thảo. Ảnh PV