Khó xác minh hướng dẫn viên bị ảnh hưởng do COVID-19 vì hoạt động toàn quốc

Vịnh Hạ Long bao giờ sôi động trở lại? Ảnh: Nguyễn Hùng
Vịnh Hạ Long bao giờ sôi động trở lại? Ảnh: Nguyễn Hùng
Vịnh Hạ Long bao giờ sôi động trở lại? Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top