“Khó trăm đường” tiêu thụ nông sản vùng dịch

Nông sản vùng dịch tỉnh Hải Dương đang vào vụ thu hoạch, cần được tiêu thụ. Ảnh: Sở Công thương Hải Dương
Nông sản vùng dịch tỉnh Hải Dương đang vào vụ thu hoạch, cần được tiêu thụ. Ảnh: Sở Công thương Hải Dương
Nông sản vùng dịch tỉnh Hải Dương đang vào vụ thu hoạch, cần được tiêu thụ. Ảnh: Sở Công thương Hải Dương

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top