Khó khăn không ngăn được phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện

Ngành Bảo hiểm xã hội TPHCM phối hợp với Bưu điện ra quân tuyên truyền phát triển BHXH tự nguyện. Ảnh: Nam Dương
Ngành Bảo hiểm xã hội TPHCM phối hợp với Bưu điện ra quân tuyên truyền phát triển BHXH tự nguyện. Ảnh: Nam Dương
Ngành Bảo hiểm xã hội TPHCM phối hợp với Bưu điện ra quân tuyên truyền phát triển BHXH tự nguyện. Ảnh: Nam Dương
Lên top