Khó khăn chồng chất khó khăn với doanh nghiệp vận tải tại Thái Bình

Các phương tiện vận tải tại Thái Bình một số ngày vừa qua gặp rất nhiều khó khăn, thời gian di chuyển trên đường cũng bị kéo dài hơn do ùn ứ tại nhiều điểm chốt kiểm soát phòng, chống dịch. Ảnh: T.D
Các phương tiện vận tải tại Thái Bình một số ngày vừa qua gặp rất nhiều khó khăn, thời gian di chuyển trên đường cũng bị kéo dài hơn do ùn ứ tại nhiều điểm chốt kiểm soát phòng, chống dịch. Ảnh: T.D
Các phương tiện vận tải tại Thái Bình một số ngày vừa qua gặp rất nhiều khó khăn, thời gian di chuyển trên đường cũng bị kéo dài hơn do ùn ứ tại nhiều điểm chốt kiểm soát phòng, chống dịch. Ảnh: T.D
Lên top