Khó khắc phục nhanh hậu quả bão Matmo

Nhà ông Châu Văn Nhân bị sập hoàn toàn do bão số 5. Ảnh: N.T
Nhà ông Châu Văn Nhân bị sập hoàn toàn do bão số 5. Ảnh: N.T
Nhà ông Châu Văn Nhân bị sập hoàn toàn do bão số 5. Ảnh: N.T
Lên top