Khiêng người bệnh đi hàng chục cây số cấp cứu trong đêm ở vùng lũ quét

Sau lũ quét, người dân chia sẻ cho nhau ít gạo để vượt qua khó khăn. Ảnh: Thanh Chung
Sau lũ quét, người dân chia sẻ cho nhau ít gạo để vượt qua khó khăn. Ảnh: Thanh Chung
Sau lũ quét, người dân chia sẻ cho nhau ít gạo để vượt qua khó khăn. Ảnh: Thanh Chung
Lên top