Khiển trách trưởng công an xã đá thau cá

Trưởng công an xã đá thau cá khi dọn dẹp lòng lề đường. Ảnh: P.V
Trưởng công an xã đá thau cá khi dọn dẹp lòng lề đường. Ảnh: P.V
Trưởng công an xã đá thau cá khi dọn dẹp lòng lề đường. Ảnh: P.V