Khiển trách Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy lấy tên chú ruột đi học

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Lên top