Khiển trách Phó Tổng Giám đốc cảng Quy Nhơn

Cảng Quy Nhơn. Ảnh: N.T
Cảng Quy Nhơn. Ảnh: N.T
Cảng Quy Nhơn. Ảnh: N.T
Lên top