Khiển trách cán bộ thanh tra Đồng Nai vi phạm phòng dịch, cố thủ trong ô tô

Ông Chính cố thủ trong xe ô tô khi bị kiểm tra. Ảnh: Hà Anh Chiến
Ông Chính cố thủ trong xe ô tô khi bị kiểm tra. Ảnh: Hà Anh Chiến
Ông Chính cố thủ trong xe ô tô khi bị kiểm tra. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top