Khiển trách Ban cán sự đảng UBND tỉnh Đắk Nông vì buông lỏng quản lý

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2016-2021  buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để UBND tỉnh có nhiều khuyết điểm, vi phạm trong công tác giao đất, giao rừng...
Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2016-2021 buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để UBND tỉnh có nhiều khuyết điểm, vi phạm trong công tác giao đất, giao rừng...
Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2016-2021 buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để UBND tỉnh có nhiều khuyết điểm, vi phạm trong công tác giao đất, giao rừng...
Lên top