Khỉ quý hiếm vào nhà dân phá phách, lục lọi đồ đạc ở Quảng Nam

Bà Nguyễn Thị Nhu phải làm lưới sắt để tránh khỉ vào nhà phá  phách. Ảnh: Thanh Chung
Bà Nguyễn Thị Nhu phải làm lưới sắt để tránh khỉ vào nhà phá phách. Ảnh: Thanh Chung
Bà Nguyễn Thị Nhu phải làm lưới sắt để tránh khỉ vào nhà phá phách. Ảnh: Thanh Chung
Lên top