Khi nào Khánh Hoà, Thanh Hoá, Vĩnh Phúc được công bố hết dịch COVID-19

Khánh Hoà đã hơn 34 ngày không xuất hiện thêm bệnh nhân nhiễm CVOD-19
Khánh Hoà đã hơn 34 ngày không xuất hiện thêm bệnh nhân nhiễm CVOD-19
Khánh Hoà đã hơn 34 ngày không xuất hiện thêm bệnh nhân nhiễm CVOD-19
Lên top