Khi nào bán vé tàu Tết Canh Tý 2020?

Dự kiến ngày 20.10 ngành đường sắt sẽ mở bán vé tàu Tết 2020 cho cá nhân và tập thể trên mạng và các nhà ga.  Ảnh: M.Q
Dự kiến ngày 20.10 ngành đường sắt sẽ mở bán vé tàu Tết 2020 cho cá nhân và tập thể trên mạng và các nhà ga. Ảnh: M.Q
Dự kiến ngày 20.10 ngành đường sắt sẽ mở bán vé tàu Tết 2020 cho cá nhân và tập thể trên mạng và các nhà ga. Ảnh: M.Q
Lên top