Khỉ mặt đỏ quý hiếm xuất hiện ở khu dân cư tấn công người dân

Hình ảnh cá thể khỉ mặt đỏ trích xuất từ camera nhà dân.
Hình ảnh cá thể khỉ mặt đỏ trích xuất từ camera nhà dân.
Hình ảnh cá thể khỉ mặt đỏ trích xuất từ camera nhà dân.
Lên top