Khỉ mặt đỏ quý hiếm, bị thương vào vườn người dân ăn xoài

Người dân bắt được, rồi giao nộp một con khỉ mặt đỏ trong tình trạng ốm yếu, bị thương ở chân. Ảnh: Xuân Thức.
Người dân bắt được, rồi giao nộp một con khỉ mặt đỏ trong tình trạng ốm yếu, bị thương ở chân. Ảnh: Xuân Thức.
Người dân bắt được, rồi giao nộp một con khỉ mặt đỏ trong tình trạng ốm yếu, bị thương ở chân. Ảnh: Xuân Thức.
Lên top