BẠC LIÊU:

Khi lãnh đạo lắng nghe dân

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Quang Dương cùng Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung xem xét đơn trình bày của người dân bị giải tỏa tuyến đường Quảng Lộ - Phụng Hiệp. Ảnh: NHẬT HỒ
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Quang Dương cùng Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung xem xét đơn trình bày của người dân bị giải tỏa tuyến đường Quảng Lộ - Phụng Hiệp. Ảnh: NHẬT HỒ
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Quang Dương cùng Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung xem xét đơn trình bày của người dân bị giải tỏa tuyến đường Quảng Lộ - Phụng Hiệp. Ảnh: NHẬT HỒ

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM