Khí gas bị rò rỉ ảnh hưởng đến hàng chục hộ dân ở Cà Mau