Những người phụ nữ làm nghiêng ngả Phủ Đầu Rồng - Kỳ 6:

Khi “đệ nhị phu nhân” của Phủ Đầu Rồng thể hiện quyền lực

Vợ chồng Nguyễn Cao Kỳ và Đặng Tuyết Mai.
Vợ chồng Nguyễn Cao Kỳ và Đặng Tuyết Mai.
Vợ chồng Nguyễn Cao Kỳ và Đặng Tuyết Mai.
Lên top