Khen thưởng trung úy Biên phòng dũng cảm cứu người bị đuối nước

Lên top