Khen thưởng nam sinh viên Lào cứu người thoát chết đuối

Sinh viên Vongyasone Miny (bên trái) nhận giấy khen của Trường Đại học Hà Tĩnh vì đã có hành động dũng cảm cứu người. Ảnh: Hương Ly
Sinh viên Vongyasone Miny (bên trái) nhận giấy khen của Trường Đại học Hà Tĩnh vì đã có hành động dũng cảm cứu người. Ảnh: Hương Ly
Sinh viên Vongyasone Miny (bên trái) nhận giấy khen của Trường Đại học Hà Tĩnh vì đã có hành động dũng cảm cứu người. Ảnh: Hương Ly
Lên top