Khen thưởng nam công nhân cứu cụ già 80 tuổi gặp nạn ở Sơn La

Anh Tòng Văn Khánh được công ty nơi anh đang làm việc khen thưởng biểu dương về tinh thần dũng cảm xả thân cứu người. Ảnh: T.L.
Anh Tòng Văn Khánh được công ty nơi anh đang làm việc khen thưởng biểu dương về tinh thần dũng cảm xả thân cứu người. Ảnh: T.L.
Anh Tòng Văn Khánh được công ty nơi anh đang làm việc khen thưởng biểu dương về tinh thần dũng cảm xả thân cứu người. Ảnh: T.L.
Lên top