Khen thưởng học sinh trả lại 30,5 triệu đồng cho người đánh rơi

Nhà trường trao giấy khen cho em Thạch vì đã có hành động đẹp, được của rơi tìm người trả lại. Ảnh: TT.
Nhà trường trao giấy khen cho em Thạch vì đã có hành động đẹp, được của rơi tìm người trả lại. Ảnh: TT.
Nhà trường trao giấy khen cho em Thạch vì đã có hành động đẹp, được của rơi tìm người trả lại. Ảnh: TT.
Lên top