Khen thưởng đột xuất hai phóng viên báo Khánh Hòa

Hiện trường bãi quặng vonfram trái phép tồn tại nhiều năm ở tiểu khu 193, rừng phòng xã Khánh Thành, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: PV
Hiện trường bãi quặng vonfram trái phép tồn tại nhiều năm ở tiểu khu 193, rừng phòng xã Khánh Thành, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: PV
Hiện trường bãi quặng vonfram trái phép tồn tại nhiều năm ở tiểu khu 193, rừng phòng xã Khánh Thành, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top