Khen thưởng đột xuất cho quần chúng chống nhập cảnh trái phép

TP Phú Quốc khen thưởng cho quần chúng nhân dân góp phần chống tình trạng nhập cảnh trái phép. Ảnh: PV
TP Phú Quốc khen thưởng cho quần chúng nhân dân góp phần chống tình trạng nhập cảnh trái phép. Ảnh: PV
TP Phú Quốc khen thưởng cho quần chúng nhân dân góp phần chống tình trạng nhập cảnh trái phép. Ảnh: PV
Lên top