Khen thưởng đội PCCC tại chỗ kịp thời dập lửa cứu được tài sản 100 tỉ đồng

Công an tỉnh Bình Dương khen thưởng đội PCCC  tại chỗ đã dập tắt vụ hỏa hoạn cứu được tài sản trên 100 tỉ đồng. Ảnh: Công an tỉnh Bình Dương
Công an tỉnh Bình Dương khen thưởng đội PCCC tại chỗ đã dập tắt vụ hỏa hoạn cứu được tài sản trên 100 tỉ đồng. Ảnh: Công an tỉnh Bình Dương
Công an tỉnh Bình Dương khen thưởng đội PCCC tại chỗ đã dập tắt vụ hỏa hoạn cứu được tài sản trên 100 tỉ đồng. Ảnh: Công an tỉnh Bình Dương
Lên top