Khẩu trang y tế "giữ giá" trước nguy cơ dịch virus corona

Mỗi chiếc khẩu trang y tế mua tại các hiệu thuốc mùng 3 Tết giá là 2.000 đồng.
Mỗi chiếc khẩu trang y tế mua tại các hiệu thuốc mùng 3 Tết giá là 2.000 đồng.
Mỗi chiếc khẩu trang y tế mua tại các hiệu thuốc mùng 3 Tết giá là 2.000 đồng.
Lên top