Khâu hơn 200 mũi ở vùng mặt vì bị trâu húc

Anh Lực bị trâu húc rách dài ở vùng mặt phải khâu 3 lớp với hơn 200 mũi.
Anh Lực bị trâu húc rách dài ở vùng mặt phải khâu 3 lớp với hơn 200 mũi.
Anh Lực bị trâu húc rách dài ở vùng mặt phải khâu 3 lớp với hơn 200 mũi.
Lên top